FE Fence’iga hoiate inimeste sõrmi ja käsi masinate eest kaitstult. FE Fence on loodud selleks, et kaitsta jalakäijaid masinate eest, luues nende ja seadmete vahele füüsilise tõkke. See hoiab jalakäijad ohutus kauguses ja takistab neil masinatele kukkumast, kui nad piirkonnas juhuslikult komistavad või kukuvad.

FE Fence on kulutõhus alternatiiv metallpiirdele. FE Fence võrk on valmistatud GRP komposiidist, mis annab aiale paindlikkuse ja võrk taastab pärast lööki oma esialgse kuju. See tähendab, et see vajab vähem hooldust kui metallpiirded. FE Fence on loodud kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks, et pakkuda vajaduse korral lisakaitset.

Galerii