Boplan turvatooted

Boplan_catalog_EN-12Boplan turvatooted on spetsiaalselt välja töötatud, et luua soodsalt turvalist (töö) keskkonda.

Tootenimistusse kuuluvad:

  • piirded ja käsipuud
  • transpordi barjäärid
  • väravapostid ja põrkerauad
  • Kaubariiulite kaitsed
  • Nurga- ja postikaitsed
  • Turvaaiad
  • Põranda märgistustooted

Tooted vastavad kõrgeimatele turvaohutusnõuetele.

Lae alla tutvustav .pdf

Vaata siit Boplani tutvustavaid videoklippe

12

 

Millised on komposiidist kaevuluukide eelised malmist luukide ees?

KIO

Komposiitkaevuluugid on valmistatud Kinext™ komposiidist ning on sertifitseeritud vastavalt EN 124 (1994) klass B125, C250 ja D400.

Kaevuluuk

Kerge Kergekaalulisus ja lihtne käsitlemine
KIO komposiitkaevuluukide kaal on 70% väiksem tüüpilistest malmluukide kaalust. Tänu oma kergekaalulilisusele on kevuluuke lihtne käsitleda ja paigaldada, mis tähendab tööjõu ja töövahendite kokkuhoidu ning märkimisväärselt vähenenud vigastuste ohtu paigaldusel ja hooldusel.
Tänu madalamale kaalule on komposiitluukide transpordikulud väiksemad.
Tugev Tugevus ja vastupidavus
KIO komposiitkaevuluugid on valmistatud vastavuses EN 124 (1994) standardile ning omavad ICMQ ja TÜV sertifikaati. Sooritustestid, lukustussüsteemid ja muud seadmed garanteerivad ohutuse ja tugevuse. Luugid on saadaval erinevates suurustes ning on sobivad rakendusaladele kus kasutatakse traditsioonilistest materjalidest luuke.
Varguskindlus Varguskindlus
Vanametalli kokkuostuhinnad tõusevad, mis suurendab ka metallist kaevuluukide vargusi. Loeme tihti uudistest kaevuluukide vargustest. Lisaks rahalisele kaotusele seoses kaevuluukide asendamisega suureneb ka oht õnnetusjuhtumitele ja vigastustele seoses lahtiste kaevudega. Komposiitmaterjalist kaevuluugid ei oma kokkuostuväärtust.
Müra Müra vähendamine
KIO kaevuluugid vähendavad märgatavalt mürataset. KinextTM tänu oma väiksemale tihedusele (võrreldes malmluukidega) summutab autode ülesõidust tingitud müra. KinextTM ja lisana kasutatav tihendisüsteem on efektiivsed ebameeldivate lõhnade hajumise takistamisel väliskeskkonda.
Korrosioon Korrosioonikindlus
KinextTM komposiit on vastupidav kemikaalidele ning ei  korrodeeru pidevas kokkupuutes ilmastikutingimustega. Seetõttu ei vaja luugid kunagi värvimist. Luukide kandevõime ei muutunud testimisel vahemikus -200 C kuni +1500 C. KIO kaevuluukide kasutamine sobib eriti tuleohtlike vedelike piirkondades kuna on vastupidavad korrodeerivatele ainetele ning vähendab ohtlike sädemete riski. Seepärast on komposiitmaterjalist KIO kaevuluukide kasutamine tanklates ja kütuse ladustamisjaamades eriti kohane.
Ele Elektri- ja soojusiolaator
Komposiitmaterjalist valmistatud KIO kaevuluugid on eriti sobivad paiagldamiseks jalakäijate aladel kuna need kaitsevad jalakäijaid, eriti niisketes ja märgades keskkondades. KinextTM ei ole elektrit juhtiv materjal ning toimib barjäärina maaaluste kaabliinfrastuktuuride magnetväljade mõjule. KinextTM on ka madal soojusjuht, mis pakub kaitset kaugkütte torustike kuuma auru lekete puhul.
Aeg Kiirendatud paigaldusaeg
Tänu oma kergekaalulisusele (70% kergem tavalistest malmluukidest) ja kasutusmugavusele on komposiitkaevuluukide paigaldus lihtsam ja kiirem, mis hoiab kokku tööjõu kulu. Samuti väheneb märkimisväärselt õnnetuste risk käsitlemisel.
Kulud Kulude kokkuhoid
KIO kaevuluukide kergekaalulisus (70% kergem tavalistest malmluukidest) annab märkimisväärse kokkuhoiu transpordikuludelt. Kergem kaal võimaldab lihtsama ja turvalisema paigalduse , säästes tööjõu- ja transpordikulusid.
Eritellimus Eritellimusel kujundus
KIO kaevuluugid saab valmistada firma logo, teenuse osutaja või muu kirjega esiküljel. Samuti on luuke võimalik valmistada erinevates värvitoonides. B125 ja C250 luugid on võimalik varustada lukustussüsteemiga.
Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse
Komposiitmaterjalist kaevuluukide tootmine tagab märkimisväärse CO2 emissiooni vähenemise võrreldes malmist kaevuluukidega. See saab selgeks kui võrrelda energiahulka, mis on vajalik toote tootmistemperatuuri saavutamiseks: malmist kaevuluukidel 12000 C ja komposiitkaevuluukidel 600 C. Väiksem atmosfääri vabanev CO2 kogus on otseselt seotud iga luugi kergema kaaluga, kuna komposiitluuke saab transportida ühes koormas 3x rohkem võrreldes malmluukidega. Komposiitmaterjal on taaskasutatav , mis võimaldab täiendavalt vähendada toote keskkonnamõju.
Sert Sertifitseerimine
KIO komposiitkaevuluugid on sertifitseeritud vastavalt EN 124 (1994) standardile ning omavad ICMQ ja TÜV sertifikaati.
Tark Tark KIO
Tänu RFID tehnoloogiale on KIO kaevuluukidel järgmised võimalused:
-vastu võtta ja edastada informatsiooni kasutades RFID lugejat/saatjat
-kindlaks teha luugi asukohta kui kaetud asfaldi või muu materjaliga
-geograafiline viide (GIS  koordinaadid)
-informatsiooni kaevu kohta
-hooldustööde andmeid
-toote unikaalne identifitseerimine (igal kaevul on oma seerianumber mikrokiibil)

Klaaskiust restide kasutusvõimalused

restid2Eurograte® FRP (klaaskiuga armeeritud polümeerid) restid sobivad tänu ainulaadsele tootmisprotsessi tehnoloogiale (Teknotex) ja kvaliteetsetele toormaterjalidele kasutamiseks paljudes äri- ja tööstuskeskkondades, võimaldades märkimisväärset majanduslikku säästu ja suurendades samal ajal ohutust.

Eurograte® FRP restid on tänu oma omadustele ideaalne lahendus vee ja õhu puhastamisega seotud rakendustele.

Libisemiskindel pind (ohutus)

Eurograte® FRP restide libisemiskindel haardepind saavutatakse restidee pinna katmisel kvartsgraanuleid sisaldava polümeeriga. See protsess garanteerib erakordselt kindla jalgealuse isegi siis, kui pinnal on vett, õli või määrdeaineid.

Eurograte® FRP restid vastavad R13 V10 klassi nõuetele vastavalt DIN 51130 normatiivile.

Korrosioonikindlus (majanduslik sääst)

Eurograte® klaaskiudrestid on tänu kõrgekvaliteediliste termoreaktiivsete polümeeride (nagu polüester, isoftaal, vinüülester, fenool olenevalt konkreetsest rakendusest) kasutamisele õige probleemivaba lahendus igasugustele rakendustele: alates normaalsest väliskeskkonnast kuni keemiliselt agressiivsete keskkondadeni, ületades kestvuselt terasreste paljude aastate võrra.

Ei vaja hooldust (majanduslik sääst)

Eurograte® FRP restidel on uskumatult pikk eluiga, need ei vaja kaapimist, liiva pritsiga puhastamist, värvimist ega väljavahetamist isegi pärast paljude aastate pikkust kasutamist, olles säästlikum lahendus traditsiooniliste terasrestidega võrreldes.

Kaalult kerge (majanduslik sääst)

Klaaskiu tuntud omadus on suur eritugevus.Eurograte® FRP restide kaal moodustab vähem kui 1/3 terasrestide kaalust. See tähendab väiksemat kaalu tarinditel ning suuremat ohutust käitlemisel ja paigaldamisel. Raskeid tõsteseadmeid pole vaja kasutada. Peale selle võimaldavad kerged restid hõlpsamat käsitsemist ja puhastamist.

Tuleaeglusti (sobib kõigisse keskkondadesse)

Eurograte® FRP restidel on tuldtõkestavad omadused (need ei põhjusta leekide levikut) ning need vastavad paljude rakenduste ohutusnõuetele. Erikoostisega polümeeride süsteemid garanteerivad tulekahju korral väga madala toksilisuse indeksiga valge suitsu tekkimise.

Eurograte® FRP restid on katsetatud ja heaks kiidetud sõltumatutes kolmanda poole laborites. (Kas nii Eesti keeles ka öeldakse?)

Mehhaaniline vastupidavus (sarnaneb metallile)

Eurograte® FRP restide mehhaanilised omadused on võrreldavad traditsiooniliste metallrestidega, võimaldades seetõttu säilitada ekvivalentseid toetuspindu silletel. Tänu klaaskiu elastsusele neeldub raskete esemete kukkumise energia ning paneelid ei deformeeru pärast lööki alaliselt.

Elektriisolatsioon (ohutus)

Klaaskiudu iseloomustavad elektrit isoleerivad omadused ning seetõttu ei nõua Eurograte® restid kulukaid maandussüsteeme (paigalduskulude sääst). Peale selle võimaldab see omadus luua ohutu töökeskkonna, vähendades märkimisväärselt võimalikku elektrilöögiohtu.

Loe siit edasi!