Millised on komposiidist kaevuluukide eelised malmist luukide ees?

KIO

Komposiitkaevuluugid on valmistatud Kinext™ komposiidist ning on sertifitseeritud vastavalt EN 124 (1994) klass B125, C250 ja D400.

Kaevuluuk

Kerge Kergekaalulisus ja lihtne käsitlemine
KIO komposiitkaevuluukide kaal on 70% väiksem tüüpilistest malmluukide kaalust. Tänu oma kergekaalulilisusele on kevuluuke lihtne käsitleda ja paigaldada, mis tähendab tööjõu ja töövahendite kokkuhoidu ning märkimisväärselt vähenenud vigastuste ohtu paigaldusel ja hooldusel.
Tänu madalamale kaalule on komposiitluukide transpordikulud väiksemad.
Tugev Tugevus ja vastupidavus
KIO komposiitkaevuluugid on valmistatud vastavuses EN 124 (1994) standardile ning omavad ICMQ ja TÜV sertifikaati. Sooritustestid, lukustussüsteemid ja muud seadmed garanteerivad ohutuse ja tugevuse. Luugid on saadaval erinevates suurustes ning on sobivad rakendusaladele kus kasutatakse traditsioonilistest materjalidest luuke.
Varguskindlus Varguskindlus
Vanametalli kokkuostuhinnad tõusevad, mis suurendab ka metallist kaevuluukide vargusi. Loeme tihti uudistest kaevuluukide vargustest. Lisaks rahalisele kaotusele seoses kaevuluukide asendamisega suureneb ka oht õnnetusjuhtumitele ja vigastustele seoses lahtiste kaevudega. Komposiitmaterjalist kaevuluugid ei oma kokkuostuväärtust.
Müra Müra vähendamine
KIO kaevuluugid vähendavad märgatavalt mürataset. KinextTM tänu oma väiksemale tihedusele (võrreldes malmluukidega) summutab autode ülesõidust tingitud müra. KinextTM ja lisana kasutatav tihendisüsteem on efektiivsed ebameeldivate lõhnade hajumise takistamisel väliskeskkonda.
Korrosioon Korrosioonikindlus
KinextTM komposiit on vastupidav kemikaalidele ning ei  korrodeeru pidevas kokkupuutes ilmastikutingimustega. Seetõttu ei vaja luugid kunagi värvimist. Luukide kandevõime ei muutunud testimisel vahemikus -200 C kuni +1500 C. KIO kaevuluukide kasutamine sobib eriti tuleohtlike vedelike piirkondades kuna on vastupidavad korrodeerivatele ainetele ning vähendab ohtlike sädemete riski. Seepärast on komposiitmaterjalist KIO kaevuluukide kasutamine tanklates ja kütuse ladustamisjaamades eriti kohane.
Ele Elektri- ja soojusiolaator
Komposiitmaterjalist valmistatud KIO kaevuluugid on eriti sobivad paiagldamiseks jalakäijate aladel kuna need kaitsevad jalakäijaid, eriti niisketes ja märgades keskkondades. KinextTM ei ole elektrit juhtiv materjal ning toimib barjäärina maaaluste kaabliinfrastuktuuride magnetväljade mõjule. KinextTM on ka madal soojusjuht, mis pakub kaitset kaugkütte torustike kuuma auru lekete puhul.
Aeg Kiirendatud paigaldusaeg
Tänu oma kergekaalulisusele (70% kergem tavalistest malmluukidest) ja kasutusmugavusele on komposiitkaevuluukide paigaldus lihtsam ja kiirem, mis hoiab kokku tööjõu kulu. Samuti väheneb märkimisväärselt õnnetuste risk käsitlemisel.
Kulud Kulude kokkuhoid
KIO kaevuluukide kergekaalulisus (70% kergem tavalistest malmluukidest) annab märkimisväärse kokkuhoiu transpordikuludelt. Kergem kaal võimaldab lihtsama ja turvalisema paigalduse , säästes tööjõu- ja transpordikulusid.
Eritellimus Eritellimusel kujundus
KIO kaevuluugid saab valmistada firma logo, teenuse osutaja või muu kirjega esiküljel. Samuti on luuke võimalik valmistada erinevates värvitoonides. B125 ja C250 luugid on võimalik varustada lukustussüsteemiga.
Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse
Komposiitmaterjalist kaevuluukide tootmine tagab märkimisväärse CO2 emissiooni vähenemise võrreldes malmist kaevuluukidega. See saab selgeks kui võrrelda energiahulka, mis on vajalik toote tootmistemperatuuri saavutamiseks: malmist kaevuluukidel 12000 C ja komposiitkaevuluukidel 600 C. Väiksem atmosfääri vabanev CO2 kogus on otseselt seotud iga luugi kergema kaaluga, kuna komposiitluuke saab transportida ühes koormas 3x rohkem võrreldes malmluukidega. Komposiitmaterjal on taaskasutatav , mis võimaldab täiendavalt vähendada toote keskkonnamõju.
Sert Sertifitseerimine
KIO komposiitkaevuluugid on sertifitseeritud vastavalt EN 124 (1994) standardile ning omavad ICMQ ja TÜV sertifikaati.
Tark Tark KIO
Tänu RFID tehnoloogiale on KIO kaevuluukidel järgmised võimalused:
-vastu võtta ja edastada informatsiooni kasutades RFID lugejat/saatjat
-kindlaks teha luugi asukohta kui kaetud asfaldi või muu materjaliga
-geograafiline viide (GIS  koordinaadid)
-informatsiooni kaevu kohta
-hooldustööde andmeid
-toote unikaalne identifitseerimine (igal kaevul on oma seerianumber mikrokiibil)