Klaaskiust restide kasutusvõimalused

restid2Eurograte® FRP (klaaskiuga armeeritud polümeerid) restid sobivad tänu ainulaadsele tootmisprotsessi tehnoloogiale (Teknotex) ja kvaliteetsetele toormaterjalidele kasutamiseks paljudes äri- ja tööstuskeskkondades, võimaldades märkimisväärset majanduslikku säästu ja suurendades samal ajal ohutust.

Eurograte® FRP restid on tänu oma omadustele ideaalne lahendus vee ja õhu puhastamisega seotud rakendustele.

Libisemiskindel pind (ohutus)

Eurograte® FRP restide libisemiskindel haardepind saavutatakse restidee pinna katmisel kvartsgraanuleid sisaldava polümeeriga. See protsess garanteerib erakordselt kindla jalgealuse isegi siis, kui pinnal on vett, õli või määrdeaineid.

Eurograte® FRP restid vastavad R13 V10 klassi nõuetele vastavalt DIN 51130 normatiivile.

Korrosioonikindlus (majanduslik sääst)

Eurograte® klaaskiudrestid on tänu kõrgekvaliteediliste termoreaktiivsete polümeeride (nagu polüester, isoftaal, vinüülester, fenool olenevalt konkreetsest rakendusest) kasutamisele õige probleemivaba lahendus igasugustele rakendustele: alates normaalsest väliskeskkonnast kuni keemiliselt agressiivsete keskkondadeni, ületades kestvuselt terasreste paljude aastate võrra.

Ei vaja hooldust (majanduslik sääst)

Eurograte® FRP restidel on uskumatult pikk eluiga, need ei vaja kaapimist, liiva pritsiga puhastamist, värvimist ega väljavahetamist isegi pärast paljude aastate pikkust kasutamist, olles säästlikum lahendus traditsiooniliste terasrestidega võrreldes.

Kaalult kerge (majanduslik sääst)

Klaaskiu tuntud omadus on suur eritugevus.Eurograte® FRP restide kaal moodustab vähem kui 1/3 terasrestide kaalust. See tähendab väiksemat kaalu tarinditel ning suuremat ohutust käitlemisel ja paigaldamisel. Raskeid tõsteseadmeid pole vaja kasutada. Peale selle võimaldavad kerged restid hõlpsamat käsitsemist ja puhastamist.

Tuleaeglusti (sobib kõigisse keskkondadesse)

Eurograte® FRP restidel on tuldtõkestavad omadused (need ei põhjusta leekide levikut) ning need vastavad paljude rakenduste ohutusnõuetele. Erikoostisega polümeeride süsteemid garanteerivad tulekahju korral väga madala toksilisuse indeksiga valge suitsu tekkimise.

Eurograte® FRP restid on katsetatud ja heaks kiidetud sõltumatutes kolmanda poole laborites. (Kas nii Eesti keeles ka öeldakse?)

Mehhaaniline vastupidavus (sarnaneb metallile)

Eurograte® FRP restide mehhaanilised omadused on võrreldavad traditsiooniliste metallrestidega, võimaldades seetõttu säilitada ekvivalentseid toetuspindu silletel. Tänu klaaskiu elastsusele neeldub raskete esemete kukkumise energia ning paneelid ei deformeeru pärast lööki alaliselt.

Elektriisolatsioon (ohutus)

Klaaskiudu iseloomustavad elektrit isoleerivad omadused ning seetõttu ei nõua Eurograte® restid kulukaid maandussüsteeme (paigalduskulude sääst). Peale selle võimaldab see omadus luua ohutu töökeskkonna, vähendades märkimisväärselt võimalikku elektrilöögiohtu.

Loe siit edasi!